מדריכים למורים

קורס דיגיטלי how to teach reading

340

מדריך למורה הבנת הנקרא חלק 3 – דיגיטלי

47

מדריך למורה הבנת הנקרא חלק 2 – דיגיטלי

47

מדריך למורה הבנת הנקרא חלק 1 – דיגיטלי

47

Advanced – Teacher’s Guide

4794

SoftRead – Teacher’s Guide

4794