סרטוני הדרכה לצלילי ה-ABC

Sound Letter C

Sound Letter B

Sound Letter A

Sound Letter E

Sound Letter D

Sound Letter C

Sound Letter G

Sound Letter G

Sound Letter F

Sound Letter J

Sound Letter I

Sound Letter H

Sound Letter M

Sound Letter L

Sound Letter K

Sound Letter P

Sound Letter O

Sound Letter N

Sound Letter S

Sound Letter R

Sound Letter QU

Sound Letter V

Sound Letter U

Sound Letter T

Sound Letter Y

Sound Letter X

Sound Letter W

Sound Letter TH

Sound Letter Z

Sound Letter Y

Sound Letter SH

Sound Letter TH

צפו בסרטוני הדרכה 

נגן וידאו

משחקי זיכרון ללמוד אוצר מילים

משחק זיכרון
נגן וידאו

משחקים משחק זיכרון