מדריך למורה הבנת הנקרא חלק 2 – דיגיטלי

יותר הגיון ופחות זיכרון

הגישה והשיטה שונים מהמקובל ובמדריך למורה יש הסבר מפורט עליהם ואיך לתרגל את התלמיד.

הבנת הנקרא כשמה כן היא: גם לקרא וגם להבין. וזה לא תמיד פשוט, לא בעברית ולא כל שכן באנגלית. התלמידים נבחנים על הבנת הנקרא אבל לא בטוח שהם עוברים הקנייה מספקת.

כל ספר מתחיל בתרגול משפטים על פי תבניות הדקדוק בשילוב אוצר מילים מתפתח ואז עוברים לקטעים. המשימות יהיו: משימות המילים האדומות-מציאת השערות למילים החדשות, התאמת מילים כחולות (באנגלית) למילים ירוקות (בעברית) , שאלות הבנה, משימות כתיבה ועוד. המדריך כולל טבלת השערות למילים החדשות שהמורה יכול לקבל כהגיוניות.

30 עמודים

הספרים הדיגיטלים אינם ניתנים להדפסה

47

סידרה זו מקנה אוצר מילים, מתרגלת הבנה על פי תבניות השפה וסדר המילים במשפט ואז מאמנת איך להגיע מרצף של מילים ומשפטים להבנה.  הסדרה מתפתחת בשני כיוונים משולבים: אוצר מילים ודקדוק.

לפני שמתחילים בהבנה, שהיא תהליך מופשט, יש לוודא שתהליך הפענוח הושלם וכי הוא לא איטי מדי. קצב איטי של קריאה יחבל בתהליך ההבנה. פענוח מהיר יבטיח הצלחה בהבנה, בעיבוד ובזיכרון של מה שנקרא. (מומלץ לשפר את קצב הפיענוח ודיוקו בעזרת AdvancedSoftRead . כדי להקל, הוספנו את סיכום תבניות הקריאה עם דוגמאות מאוירות לתחילת הספר. מומלץ לעבור על הסיכום ולרענן את הידע ולהיעזר בו מדי פעם.

שלשה דברים שיש לזכור…

  1. הדרך הנכונה ללמוד אוצר מילים היא מתוך הקשר ולא מתוך רשימות או מילון. ידוע שמי שילמד רק מתוך רשימות ו/או רק למבחנים קרוב לוודאי ישכח את רוב מה שלמד תוך כחודש.
  2. הקנייה הוא תהליך. לענות על שאלות של “אנסינים” הוא תרגול ולא למידה. ותרגול מגיע אחרי למידה, אחרי הקנייה.
  3. ידיעת מילים לא מבטיחה הבנה של משפט או טקסט. השונות בין מבנה המשפט בעברית לעומת אנגלית מקשה מאוד על ההבנה של משפטים ארוכים ומורכבים ולאחר מכן גם על ההבנה המופשטת.

יותר הגיון ופחות זיכרון

השאיפה היא שהתלמיד יבין את המילים החדשות מתוך ההקשר, מבלי להיעזר במילון או במורה/הורה וככה, בגלל תהליך החשיבה- הוא גם יזכור את המילים יותר טוב. התהליך כולו מבוסס קודם כל על היגיון ופחות על זיכרון.