פוסטר שמשונית – My First animals

80

פוסטר שמשונית 50/70 + כרטיסים

הפוסטרים מאפשרים פעילות רב גונית בכיתה ומחוצה לה ללימוד השפה האנגלית. הם עשויים בד שמשונית ובהיותם רחיצים הם יכולים להיות גם מונחים על הרצפה. הנושאים הקיימים הם צבעים, חיות, שמות עצם, פעלים ושמות תואר  colors, nouns, animals, verbs, adjectives. אוצר המילים הוא אוצר מילים בסיסי שימושי, שמהווה בסיס גם בסידרה שלנו SoftTalk  וגם במשחקי הזיכרון שלנו SoftWord.

פעילויות מוצעות:

  1. לתלמיד יהיה פוסטר אחד ואת הכרטיסים המתאימות לו והוא יניח את הכרטיס על גבי התמונה המתאימה.
  2. הכרטיסים יישארו בידי המורה, הוא יקריא את המילה מערימת הכרטיסים והתלמיד יצטרך למצוא איפה התמונה המתאימה.
  3. לחלק את הילדים לפי קבוצות ולראות איזו קבוצה תסיים ראשונה את כל הקלפים.
  4. לבקש שכל תלמיד יחבר משפט עם המילה לפי התמונה.
  5. לערבב את כל הקלפים ואז תהייה גם פעולת מיון לפי חלקי המשפט : שמות עצם, פעלים ותארים.
  6. תלמיד אומר משפט ותלמיד אחר צריך למצוא את הקלף ולהניח אותו על גבי התמונה הנכונה.