תשלום עבור 2 ילדים לשבועיים

מחיר לשבועיים עבור 2 ילדים

חישוב מחיר:
מחיר לשבועיים ילד ראשון –   3,550
ועוד מחיר לשבועים אח שני – 3,372  (5% הנחה)

סה”כ –                             6,922 ש”ח

6,922.00