Advanced SoftRead – לדוברי עברית

הדרך המהירה ללימוד הקריאה

חוברת advanced softread לדוברי עברית כוללת כ- 131 עמודים מאוירים וצבעוניים המסבירים ומלמדים את כל סודות הקריאה והאיות באנגלית, את כל תבניות הקריאה והכתיבה ואת כל השילובים והאותיות שאינן נקראות. כמו כן מוסבר אילו אותיות לא נקראות ואת ההשתנות של הצליל מותנה בסביבת האותיות.
הכל מוסבר בפשטות ובצורה לוגית ומלווה איורים וסיפורים. כמו כן כלולות משימות הקפה, מירקור, השלמה ועוד – לתרגול, הפנמה ויישום התבניות לשיפור שטף הקריאה.
בסוף הספר יש סיכום מאוייר ללא הסברים מילוליים של כל החוקים והתבניות שנלמדו בספר.
החוברת מהווה השלמה והעשרה למה שנלמד, אבל לא תמיד, במסגרת בית הספר ומבטיחה הצלחה מלאה גם בקריאה אקדמית. השיטה מבטיחה שגם המתקשים בהפנמת טכניקת הקריאה, כולל לקויי קריאה, ילמדו הפעם בקלות.
חוברת זו מיועדת למי שרכש כבר קריאה בסיסית.
להקניית הבסיס יש ללמוד מחוברת SoftRead.

החוברת מתאימה ל:

  • למי שכבר קורא קצת
  • ללמידה עצמית או עם מלווה
  • מומלץ כתוספת לכיתה ולבית
  • מונעת כשלים דיסלקטיים לילדים ולמבוגרים

131 עמודים

 

115