ערכת “אנגלית לחיים” (כולל SoftTalk 6)

ערכה חדשה מומלצת במיוחד לשיפור השטף של אנגלית מדוברת

מיועדת למי שלמד אנגלית והספיק לשכוח….

למי שהאנגלית לא מספיק שוטפת לצרכיו

ולמי שלא הספיק ללמוד מספיק בעבר 😊

“אנגלית לחיים” – מתרגל אוצר מילים יומיומי בהווה עתיד ועבר

present progressive, present simple, future and past simple

SoftTalk6  מלמד ומתרגל את הזמנים המורכבים יותר יחד עם אוצר מילים חדש

past progressive, past perfect, present perfect, conditionals and passive

 

225