SoftRead – לדוברי עברית

 

הדרך המהירה ללימוד הקריאה

לימוד קריאה בשיטת softread לדוברי עברית היא הדרך המהירה ללימוד הקריאה
10 שיעורים ויודעים לקרוא ולכתוב אנגלית.
החוברת מיועדת למתחילים ולשיפור מיומנות הקריאה והכתיבה
מתרגלת כתיבה וקריאה ללא תלות בהבנת המילה או היכרות חזותית קודמת.
מעשירה אוצר מילים כתלות בצלילים שנלמדו

חוברת softread יחידה מסוגה הכוללת:

 • 10 פרקים בוני קריאה בסיסית
 • כל האותיות ושילובים בסיסיים
 • כתיבה נכונה
 • הגייה נכונה
 • הסברים בעברית
 • איורים, מדבקות וצבע

25 שנות ניסיון ויצירה בספר אחד שיטה יעילה המבטיחה הצלחה גם למתקשים ולדיסלקטים
מתאים ללמידה עצמית או עם מלווה
מומלץ לכיתה ולבית המשך התהליך לשיפור מיומנות הקריאה והכתיבה לרמה
תיכונית ואקדמאית ב – AdvancedSoftRead

157 עמודים

 

125

יתרונות השיטה:
השיטה מצליחה להקנות את טכניקת הקריאה גם למתקשים וללקויי קריאה (דיסלקציה)

 • מבוססת על לוגיקה וחוקיות של הקריאה – שיטה יותר לוגית ופחות צילומית.
 • הצגת צלילי האותיות והצירופים ביחד עם תמונות מייצגות.
 • צירוף מיידי של אותיות/צלילים להברות ולמיליות.
 • קריאה של מיליות ללא משמעות/בלי תלות במשמעות.
 • אי תלות בהיכרות המילה שמונעת קריאה גלובלית – צילומית.
 • הסברים פשוטים וידידותיים בעברית.
 • המחשה בעזרת איורים צבעוניים.
 • מגוון גדול מאוד של משימות (הקפה, צביעה, מיון, העתקה, השוואה, השלמה).
 • מתאימה ללמידה עצמאית.
 • הצגת האותיות לפי הצלילים שהן יוצרות ומפיקות.
 • כל אות מיוצגת על ידי 3 איורים שמייצגים את הצליל הפותח שלהן.
 • שמות האותיות לא מוזכרות כדי לא לשבש את תהליך הלמידה.
 • סדר האותיות הנלמד שונה מהסדר המסורתי של ה –ABC.הקניית אוצר מילים כתלות בתבניות הקריאה.