SoftTalk 1

מתחילים לדבר אנגלית ומדברים על עכשיו.
אוצר מילים ראשוני באנגלית: חדר כיתה, חדרים בבית, צבעים וחיות, משפחה, כ-30 פעולות יומיומיות, וסיפורים המלמדים אוצר מילים של יום הולדת, טיול, עונות השנה ומזג אוויר ועוד.
דקדוק בסיסי באנגלית: (תבניות) חיוב, שאלה ושלילה ו- wh במשפטי מקום שמות עצם וכו עם הפועל be + present progressive

מלמד אנגלית מרמת אפס אוצר מילים משולב בתבניות הדקדוק לדיבור יומיומי ולפי דרישות משרד החינוך אבל בשיטה שונה ובהנגשה שונה, ידידותית ומותאמת לילדים למבוגרים וללקויי למידה.

123 עמודים

 

106

SoftTalk היא סדרת ספרים בת 6 ספרים המלמדת אנגלית מדוברת מרמה אפס בשיטה ייחודית המשלבת אוצר מילים חדש הנבנה בתבנית חדשה אבל קבועה. השיטה מציעה תרגול ושינון “חזרתיים” כששומרים על אותה התבנית אך מוסיפים אוצר מילים חדש לתבנית. לכל תבנית בין 25 ל-100 משפטים כתלות במורכבות התבנית והשינוי של אוצר המילים (כמו למשל צורות העבר של הפעלים). ששת הספרים מכסים את כל תבניות השפה שבאמת חשובות לשיחה.כמו כן חשוב לציין כי הספרים ערוכים כך שכל אחד שיודע אנגלית יוכל ללמד לפיהם כמורה, וגם הורה או בן זוג. וגם, יש מי שיוכל ללמוד למידה עצמית על פי הספרים כמעט ללא עזרה חיצונית.הכל מוצג, מוסבר ומונגש בדרך אחרת בלי להזכיר מונחים דקדוקיים אלא יותר במתכונת של שפה כמכלול כמו ששפה נלמדת על ידי ילדים בגילאי 2-3 . טכניקת התרגול כוללת הרבה תרגומים ונכון להיום מתאימה סדרה זו רק לדוברי עברית.

יתרונות השיטה:
לכל שלב הסבר בעברית, דוגמאות ומחסני מילים. כמו כן מלווים הספרים במילים מאויירות. בסוף כל ספר דפים לאיסוף המילים החדשות ל”מחסן המילים שלי“.
הספרים מצטיינים בנראות שלהם: דוגמאות ומחסני מילים ברקעים שונים, הדגשות ומסגרות.
בתחילת הספר ובסופו ישנם 12 עמודים של מילון מאויר, ציורים מקוריים שצויירו על ידי הציירת יעל אביב, העוזרים להמחיש ולזכור את המילים.
התלמידים כותבים בספר, המשימה וממולה המקום לכתוב את המשימה.
הכל ערוך בצורה ידידותית שמקלה על הלמידה.

בכל ספר למידה אקטיבית של בניית משפטים וגם סיפורים שזורים להבנת הנקרא כולל שאלות פתוחות ומשימות כתיבה.

דקדוק:
הדקדוק אינו נלמד על פי כללים אלא על ידי הסבר, דוגמא ותרגולה. הדקדוק אינו תלוש מהשפה. אין תרגילי דקדוק כדוגמת “הכנס את הפועל בצורה הנכונה”. כל הדקדוק משולב במשפטים של אנגלית מדוברת.
אוצר מילים: אוצר מילים חדש משולב בתוך התבנית ומתורגל יחד עם התבנית ולא במנותק.
אוצר המילים הוא יומיומי, לילדים ולמבוגרים, לא ברמה ילדותית בגלל הרמה ההתחלתית ולא לפי סיפורי ילדים על אסטרונאוטים או דינוזאורים, הכל מחיי היומיום. אוצר המילים והתבניות משולבים יחד בלמידה מדורגת ומבוקרת. אוצר המילים החדש מוצג לתלמיד בעזרת מחסן מילים בראש כל עמוד או ציורים מקוריים שצוירו במיוחד לסדרה ומדברים בעד עצמם, כמו מילון מצויר.
החזרתיות, מלשון חזרה, מאפשרת לתלמיד ללמוד את השפה תוך תרגול ולא תוך למידה בעל פה. מאפיין זה חשוב מאוד דווקא ללקויי השפה.במקום שינון ולמידת אוצר מילים בעל-פה, התלמיד מבין את התבנית ומתרגל תרגול מושכל מרובה על ידי חזרתיות של אוצר מילים משולב בתבנית, במשפט. ככה לומדים שפה, ולא רק מילים.
הספר מלווה בהסברים ובהנחיות ברורים מאוד ובעברית כמובן! יש שימוש עשיר בצבעים להדגשת התבניות וציורים הממחישים את אוצר המילים!
בספר הוראות והנחיות ללומד/למורה/להורה. מילוי ההנחיות יתרום להצלחת הלמידה.