That´s it – פעלים A

That’s it
6 משחקי קלפים לפי חוקי “רמי” לתרגול אוצר מילים באנגלית באמצעות משחק קלפים בסגנון רמי מתרגלים אוצר מילים באנגלית ולימוד  חיות באנגלית, שמות עצם/חפצים באנגלית, פעלים באנגלית, תארים באנגלית ו 3 צורות של הפועל עבר באנגלית עם דגש על דיאלוג שנוצר סביב המשחק. חוקי המשחק מתוחכמים ומיועד  לתלמידים גדולים יותר. הקטגוריות הן חיות, שמות עצם, פעלים, תארים ו-3 צורות של הפועל irregular verbs.

56 קלפים

49