2 the YOUNG English READER

The YOUNG English READER חלק שני

האותיות הנלמדות בספר זה הן: p  m  n  a  u  h  r  s  v  w  j 

66 עמודים

 

 

 

 

67

the YOUNG English READER – מוכנות לקריאה באנגלית מגיל הגן

כן כן, יש גם מוכנות לקריאה באנגלית והיא חשובה אולי אפילו יותר מהמוכנות לעברית בגלל שחלק מהצלילים שיש באנגלית לא קיימים בעברית. לכן ייצרנו כעת חוברות חדשות שמתאימות לילדי הגן וכיתה א.

חוברות שמלמדות את צלילי האותיות דרך איורים ללא הצורך בקריאה (כמו בסידרה Young SoftRead).

התפתחות בשפה ובעיקר בשפה שנייה מותנית לרוב ביכולת לקרוא.
קריאה היא מטרה אבל גם כלי ואי השגת שטף קריאה יעכב תהליכים אחרים מבוססי שפה וקריאה.

YOUNG English READER היא גירסה מותאמת לילדי הגן ובה מעט מלל ויותר פעילויות מותאמות לגילאים הצעירים. גירסה זו גם מתאימה לבעלי צרכים מיוחדים בלמידה וכתוספת לחוברות YoungSoftRead או SoftRead.

מה עושה YOUNG English READER?
החוברת מציגה ומלמדת את צלילי האותיות דרך איורים המייצגים את הצלילים של האות. אנחנו לא לומדים את שם האות אלא את הצליל שהיא מפיקה וזאת דרך 3 איורים לכל אות.
גם צובעים את האות שלומדים וגם ממרקרים בגדלים שונים של אותיות כדי שגם אם יש מיגבלות מוטוריות, התלמיד יצליח, ואז  גם לומדים לכתוב אותה: קודם בגדול ואז בקטן.
התרגיל האהוב על הילדים הוא להתאים בין האיורים ובין האותיות. ומה שחשוב לנו, הוא תהליך הפיענוח. ההמרה בין האיור ובין האות. לעבור משפת סמלים אחת שהיא האיורים, לשפת סמלים אחרת שהיא האותיות.

יתרון שיטת SoftRead 
השיטה מצליחה להקנות את טכניקת הקריאה גם למתקשים וללקויי קריאה (דיסלקציה). כאן אנחנו מנחים בסיס נכון ואיתן כדי למנוע כשלים דיסלקטיים מלכתחילה.

מאפייני the YOUNG English READER 
• מבוססת על פיענוח וקידוד                                                                                                                                                                                                                                                                                  • הצגת צלילי אותיות ה- ABC והצירופים ביחד עם תמונות מייצגות.
• מתרגל המרה בין אות וסמל
• הסברים פשוטים וידידותיים בעברית.
• המחשה בעזרת איורים צבעוניים.
• מתאימה ללמידה עצמאית autonomous learning.

החוברת מציעה מגוון גדול מאוד של פעילויות ומשימות:
מירקור, צביעה, גזירה, התאמה, כתיבה