YoungSoftRead 3 לדוברי אנגלית

Young SoftRead חלק שלישי

האותיות הנלמדות בספר זה הן: a, u, h, r, s, v, w, j

109 עמודים

 

108.85

YoungSoftRead – קריאת אנגלית מגיל גן
התפתחות בשפה ובעיקר בשפה שנייה מותנית לרוב ביכולת לקרוא.
קריאה היא מטרה אבל גם כלי ואי השגת שטף קריאה יעכב תהליכים אחרים מבוססי שפה וקריאה.

YoungSoftRead היא גירסה מותאמת לילדים צעירים, מגיל 4 ועד גילאי 7 לערך ובה פחות מלל ויותר פעילויות מותאמות לגיל הרך. גירסה זו גם מתאימה לבעלי צרכים מיוחדים בלמידה.
יש ילדים בגיל 6 שיצליחו ללמוד גם מ- SoftRead הרגיל (אבל הסדרה הזאת יותר כייפית.)

YoungSoftRead מבטיחה שהתלמיד יפנים את טכניקת הקריאה של אנגלית ויוכל עם סיום הספר לצרף את כל הצלילים והאותיות למיליות גם אם הן חדשות או לא אמיתיות. כשם שהקריאה היא כלי וטכניקה כך השיטה ללמוד אותה היא טכנית ואפילו מנותקת ממשמעות ומהקשר. השיטה מאוד שונה מהשיטות הידועות ומצליחה להנחיל את קריאת האנגלית בצורה יעילה ומהירה ואף למנוע כשלים דיסלקטיים או קשיים אחרים.
המשך התהליך יהיה ב- AdvancedSoftRead נשלים את כל תבניות הקריאה של האנגלית לפענוח שוטף ברמה אקדמית.

כיצד לומדים לקרוא אנגלית בעזרת YoungSoftRead
YoungSoftRead מציגה כל אות והצליל שלה ומיד מחברת אותה לאות אחרת/צליל אחר. השיטה מלמדת לקרוא אנגלית על ידי שילוב של סמלים המייצגים צלילים – טכניקה של טרום קריאה וכתיבה (כשתמונה מביעה /מייצגת צליל ועל התלמיד לחבר את כל הצלילים יחד להברות או למיליות, אפילו ללא הצורך בזיהוי האות עצמה.)
YoungSoftRead מתרגלת כתיבה וקריאה באנגלית ללא תלות בהבנת המילה או היכרות חזותית קודמת, אינה מעודדת זיכרון ויזואלי של מילים ללא מודעות לצלילים ומעשירה אוצר מילים באנגלית כתלות בצלילים שנלמדו.

SoftRead יתרון ייחודי של השיטה
השיטה מצליחה להקנות את טכניקת הקריאה גם למתקשים וללקויי קריאה (דיסלקציה) ובגילאים הצעירים מצליחה למנוע כשלים דיסלקטיים מלכתחילה.

מאפייני YoungSoftRead
• מבוססת על לוגיקה וחוקיות של הקריאה – שיטה יותר לוגית ופחות צילומית.
• הצגת צלילי אותיות ה- ABC והצירופים ביחד עם תמונות מייצגות.
• צירוף מיידי של אותיות/צלילים להברות ולמיליות.
• קריאה של מיליות ללא משמעות/בלי תלות במשמעות.
• אי תלות בהיכרות המילה שמונעת קריאה גלובלית – צילומית.
• הקניית אוצר מילים באנגלית כתלות בתבניות הקריאה.
• הסברים פשוטים וידידותיים באנגלית.
• המחשה בעזרת איורים צבעוניים.
• מתאימה ללמידה עצמאית autonomous learning.

החוברת מציעה מגוון גדול מאוד של פעילויות ומשימות:
מירקור, הקפה, צביעה, גזירה, השוואה, השלמה, התאמה, העתקה, כתיבה וכמובן קריאה והכתבה פונטית.