אנגלית לחיים מודפס או דיגיטלי

זמין גם בפורמט דיגיטלי

הספרים הדיגיטלים אינם ניתנים להדפסה

ספר תירגול ייחודי שמיועד לשפר את שטף הדיבור באנגלית לאלה שכבר למדו אנגלית בעבר ולא זוכרים או מיתקשים ליצור משפטים.
הפיתרון הייחודי שלנו! תירגול של מאות משפטים עם כל הזמנים + אוצר מילים יומיומי לתירגול אנגלית מדוברת.
המבוגרים שלא למדו מעולם או שמיתקשים בלמידת השפה מומלץ לבחור בסידרה כולה ולא בספר הזה.


128 עמודים

 

75125