עמוד הסבר והדגמות למשחקים הדיגיטליים

עמוד זה כולל את רשימות האיורים והמילים המופיעים במשחקים, כדי שנדע מה הולך עם מה ומיגוןן סרטוני הדגמה:

הסברים:

כל המשחקים מסודרים לפי מסלולים ובכל מסלול 5 משחקים ויש גם הכתבות על המילים שנלמדו. 

כל צבע מסמל את מספר הציורים שיש במשחק.
צהוב-8, כתום-12, אדום-18,  ואם יש יותר איורים אז שוב: סגול-8, כחול-12, ירוק-12 

 

 

ההמלצה היא לא לדלג אלא לבנות את אוצר המילים מלמטה למעלה. כמובן שאם התלמיד יודע את הצבעים אז אפשר לדלג אלא אם רוצים לשחק בשביל הכייף.

אלה המשחקים המיועדים להקנייה. אם התלמיד לא יודע את המילים הוא ילמד אותם מהמשחקים עם התמונות הגלויות ולא ממשחקי הזיכרון. משחקי הזיכרון מיועדים לתירגול בכייף. 

הכתבות עדיף לעשות בסיום תהליך הלמידה.

מיגוון סרטוני הדגמה

לחצו על אחד הסרטונים ברשימה ותראו את הסרטון במסך המרכזי